Lottostorica:  i Vincitori

Lottostorica: i Vincitori

Lottostorica: i Vincitori

R. Robertomarzo 1961Fiat 600PT2914747

G. Renzo1928ChevroletTO 90333S33

P. Leandro1954Austin HealeyEG 106 YZ06